TJ. MCV Brno, z.s.

oddíl kopané – sportovní areál Borky

přijme do svých řad neomezený počet zájemců o fotbal všech věkových kategorií. I ženy se zájmem o tuto hru. Chlapce a dívky

od 5 let,

u dospělých věkově neomezeno. Nabízíme kvalitní sportovní prostředí se sociálním zázemím, odborné vedení a členské příspěvky v minimální výši.

Přijďte aktivně podpořit Maloměřický fotbal

kontakty: www.tjmcvbrno.eu; mob: 604 474 933;                         tréninkové dny: pondělí, úterý, čtvrtek.

 

Dotační program

03.01.2021 16:23
Z rozpočtu magistrátu města Brna byla pro naši TJ poskytnuta dotace ve výši 80000,- Kč na provoz, energie a sportovní činnost dospělých. Na podporu mládežnického sportu vyla poskytnuta částka  36000,- Kč a částka ve výši 190000,- Kč v kapitole invesic, jako příspěvek na nákup zahradního...
26.02.2020 09:30
Poskytovatel magistrát města Brna na provoz, údržbu a energie částku 80000,- Kč ; na mládež a provoz částku 34000,- Kč; na projekt nákupu a výměny střídaček částku 120000,- Kč.  Z rozpočtu městské části Maloměřice a Obřany na provoz, údržbu a mládež částku 36000,- Kč. 
11.12.2018 10:02
Pro rok 2018 byly ve prospěch naší TJ uvolněny částky z rozpočtu magistrátu města Brna ve výši 39 000,- Kč pro zajištění výkonnostního sportovního vyžití mládeže a dále byla vyčleněna částka 80 000,- Kč na provoz, úhrady energií, opravy a údržbu areálu  jakož i na sportovní vybavení...
12.09.2017 08:57
1) Oplocení 2) Závlaha hřiště               3) Rekonstrukce fasády objektu šaten                    4) Výměna plynového kotle  

Novinky

30.04.2020 08:27
  Scan vs.pdf (497331)  Výroční zpráva 2020.pdf (612534)

Kontaktujte nás

Kontakt

TJ. Maloměřická cementárna a vápenice Brno, z.s. Ulice Borky 40
614 00 Brno
606 247 785 tjmcvbrno@seznam.cz